Rejestracja na szkolenie „Wydajny biznes bez stresu” 19.09.2019 r. godz. 13:00
Dane osobowe:
Dane organizacji:

Wypełniając formularz, wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych przez Stowarzyszenie „Świadomi w biznesie”, biuro@swiadomiwbiznesie.pl, ul. Topolowa 126, 63-400 Ostrów Wielkopolski, NIP 6222796095 w celu realizacji zlecenia jakim jest uczestnictwo w organizowanym szkoleniu i przy zachowaniu przepisów rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Zostałem poinformowany, że zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie. Zostałem poinformowany, że mam prawo wglądu, poprawiania oraz żądania usunięcia moich danych osobowych w dowolnej chwili.

Rejestracja na szkolenie „Wydajny biznes bez stresu”

Cena biletu 150 zł / os.

Uczestnictwo w szkoleniu płatne na konto stowarzyszenia 11 1090 1160 0000 0001 4296 9653, w tytule przelewu prosimy podać imię i nazwisko osoby uczestniczącej, oraz nazwę firmy. Rejestracja oznacza zgodę na obciążenie firmy kosztem uczestnictwa. Jeżeli uczestnictwo jest płatne przelewem w dniu szkolenia – prosimy o zabranie ze sobą potwierdzenia przelewu.

Wydarzenie będzie fotografowane i filmowane przez Organizatora oraz media w celu późniejszego wykorzystania jako promocja Organizatora i wydarzenia. Biorąc udział w Wydarzeniu Uczestnik wyraża  zgodę na nieodpłatne, niewyłączne i nieograniczone w czasie użycie na całym świecie jego wizerunku utrwalonego w formie fotografii lub zapisu video w materiałach promocyjnych i informacyjnych Organizatora, w tym zwielokrotnianie wszelkimi technikami, rozpowszechnianie i publikowanie w mediach elektronicznych  (FB, Twitter, Instragram) lub na stronie internetowej Organizatora oraz  w mediach tradycyjnych.

Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Organizator informuje, że zgoda może być cofnięta w każdym czasie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, które zostało dokonane przed jej cofnięciem. Ww. zgoda stanowi podstawę przetwarzania danych osobowych uczestników.

Administratorem danych osobowych uczestników jest

STOWARZYSZENIE ŚWIADOMI W BIZNESIE
z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim, ulica Topolowa 126

Dalsze informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych