Michał Nowicki – Prezes jedynego w Polsce oddziału renomowanej kancelarii PLUTA POLAND, specjalizującej się przede wszystkim w dziedzinie prawa restrukturyzacyjnego oraz prawa upadłościowego. 
Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz Studiów Podyplomowych Prawa Gospodarczego.
Doradca restrukturyzacyjny (dawniej syndyk) nr licencji 161.
Drogę zawodową od ponad piętnastu lat związał z szeroko rozumianą windykacją. Doświadczenie Michała Nowickiego obejmuje kilkuletnią praktykę na samodzielnych stanowiskach w strukturach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, gdzie w szczególności zajmował się nadzorowaniem przebiegu postępowań likwidacyjnych i upadłościowych, reprezentował ZUS w licznych radach wierzycieli.
Przez kilka lat kierował działem windykacji znaczącego, międzynarodowego koncernu, gdzie współtworzył całość procedur windykacyjnych wynikających z rynkowej specyfiki prowadzonej działalności. 
Od wielu lat zaangażowany w pomoc przedsiębiorcom (i konsumentom) w problemach finansowych. Z powodzeniem prowadzi i wspiera liczne procesy restrukturyzacyjne i upadłościowe.