martyna-sz2Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ukończyła aplikację radcowską przy OIRP w Poznaniu. Wpisana na listę osób uprawnionych do zasiadania w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa.

Od pięciu lat prowadzi własną Kancelarię. Specjalizuje się w obsłudze prawnej przedsiębiorstw, doradza firmom z sektora elektronicznego i transportowego, w szczególności w zakresie prawa nowych technologii, autorskiego, IT oraz przekształceń podmiotowych.