O Stowarzyszeniu „Świadomi w biznesie”

Stawiamy na lokalny biznes, aby go wspierać i promować .
Naszą misją jest :
  • interpretować prawo na korzyść przedsiębiorcy,
  • wskazywać najlepsze sposoby na utrzymanie i rozwój przedsiębiorczości,
  • wspierać w budowaniu marki przedsiębiorstwa,
  • umożliwić przedsiębiorcom wzajemne poznanie się, wymianę kontaktów i  doświadczeń,
  • informować o możliwościach i zagrożeniach,
  • wspierać w podejmowanych decyzjach  poprzez spotkania tematyczne
Naszym celem jest:
  • budowanie świadomości przedsiębiorców,
  •  budowanie relacji biznesowych,
  • tworzenie wspólnych przedsięwzięć,
  • promowanie lokalnego biznesu