Aldona Talaga - DziałochaALDONA TALAGA – DZIAŁOCHA

Doradca biznesowy, audytor wewnętrzny firm,  konsultant finansowy due diligence, ekspert ds. zarządzania i restrukturyzacji przedsiębiorstw. Certyfikowany przez Ministerstwo Finansów Audytor Wewnętrzny Finansów Publicznych, Specjalista ds. zapobiegania i wykrywania przestępstw i nadużyć gospodarczych, Certyfikowany Audytor ds. Kontroli Wewnętrznej, absolwentka MBA, aktywnie działająca na rzecz kobiet, Członkini Lady Business Club, doradca w zakresie sukcesji gospodarczej firm rodzinnych, wieloletni praktyk w małych i średnich przedsiębiorstwach oraz międzynarodowych korporacjach.